Katteri DK Meldgaards Sibiriske katte

Køb af avls/udstillings kat

Sibirisk killing solgt til opdræt & udstilling


Prisen er 14.500 kr. og inkluderer:
-
2 killing vaccinationer (som 8 og 12 uger gamle).
- evt. 1 rabies vaccination, hvis killingen skal til udlandet 
- EU rejsepas til kæledyr ved udenlandsrejse
- Micro chip id nummer (af ISO-standard)
- Sundhedstjek af dyrlægen
- Dansk FIFé stamtavle og international transfer
- Behandling mod diverse orm 
- 2 års garanti (læs mere om det nedenfor)

Ved reservation af en killing, betales et reservationsgebyr på 4.500 kr.. En killing betragtes ikke som reserveret før gebyret er lagt, og gebyret er naturligvis altid bindende uanset om køber springer fra! Ved eventuelle uoverensstemmelser, eller hvis opdrætter af en eller anden årsag ikke ønsker at sælge killingen, kan opdrætter vælge at annullere handlen, og tilbage betale gebyret.
Når vi modtager reservationsgebyret, sender vi en kvittering. Kvitteringen bruges for pre-kontrakt ved indgåelse af aftale om køb af killingen, og kvitteringen bedes underskrives, hvorpå en kopi returneres til os.
Vær venligst opmærksom på at vi ikke betaler for overførselsgebyr/vekslingsgebyr fra udlandet.

Vores killinger er klar til at flytte hjemmefra når de er 12 uger gamle. Hvis vi skal beholde en killing længere end det, så tillægges killingens pris 350 kr. pr. uge som killingen bor ekstra hos os.

Hvis en killing, der er reserveret til opdræt og udstilling, viser sig at have en fejl (f.eks. haleknæk, navlebrok, kryptorchisme eller andet) inden salgstidspunket som 12 uger gammel, tilbydes køber at få reservationsgebyret retur og annullere reservationen.

Hvide killinger:
Ved reservation af en hvid killing, skal man vide at der kan være en chance for at den er døv (helt eller delvist), da døvhed hænger ved genet der udgør den hvide pelsfarve. I omgangen med killingerne i dagligdagen i deres første 12 uger, får vi hurtigt en ide om om deres hørelse er i orden - hvis killingen er døv, tilbydes køber at få depositummet retur og annullere reservationen. Hvis katten testes via BEAR test og konstateres helt eller delvist døv, gives beløbet for testen ikke retur, men kun reservationsgebyret.
Hvide killingers hørelse vil blive tjekket hos dyrlægen inden salget. Hvis man ønsker yderligere undersøgelse for den hvide kats hørelse, hos en specialist ved brug af BEAR (brainstem auditory evoked response) test, tillægges der 1.000 kr. for denne test til kattens salgspris. Testen kan foretages i bedøvelse fra killingen er 9 uger gammel.

Vi tager billeder af killingerne hver uge, fra fødsel til de forlader vores hjem. Billederne kan ses på vores hjemmeside under "Killinge galleri", hvor man vælger at klikke på gruppebilledet af det kuld, som man ønsker at følge. Således kan de nye ejere følge deres killing i vores opdræt. Til gengæld håber vi, at killingernes nye familier vil være søde at sende os billeder af killingerne igennem deres liv, så vi kan følge dem lidt.

Venteliste:
Hvis man seriøst ønsker en killing eller en voksen kat fra katteri DK Meldgaards, kan man blive skrevet på vores venteliste. Hvis man i mellemtiden ombestemmer sig, bedes man straks give os besked.
Ved henvendelse vil vi gerne bede om kontaktoplysninger og vide lidt om, hvilken killing eller kat der ønskes mht. farve og køn. Vi vil også gerne vide, om der ønskes en killing fra en bestemt kombination af forældre (af de planlagte parringer på siden "Ventede kuld")
Vi vil også gerne vide lidt om, hvilke forhold katten tilbydes i det nye hjem.
Det er en tillidssag både at købe og sælge kat, og vi vil rigtig gerne have et godt indtryk af, hvor vores afkom flytter hen og have et godt forhold til vores afkoms nye familier.
 
Bemærk venligst om opdræt, sikkerhed & garanti:
Al parring med katte af andre racer er strengt forbudt! Herunder ønsker vi heller ikke at vores afkom bliver parret med Neva Maskerade katte. Hvis katten som er købt hos os bærer genet for Neva Maskerade, må den ikke parres med en partner som også bærer genet, da vi ikke ønsker at bidrage til avl af Neva Maskerade/colour point Sibiriske katte!
Alle afkom efter en avlskat, som er købt hos os, skal stambogsføres!

Vi anbefaler at katten maksimum indgå i avlen med 6-8 parringer i alt og deraf bør maksimum 50 % af afkommet gå i avl. DK Meldgaards vil gerne oplyses om, hvilke killinger der sælges til avl og til hvor, for at kunne følge linjernes udvikling og blive endnu klogere på avlen. 

Vi anbefaler at katten testes årlig for HCM og kun anvendes i avl, hvis den testes negativ. Ligeledes gælder det de katte som den omtalte kat skal parres med.
Både opdrætter og køber bør informere hinanden, hvis der opstår sygdom, arvelige defekter eller andre lidelser i linjerne.

En kat som er solgt til opdræt, må ikke færdes frit udenfor. Den skal holdes som indekat, eller luftes i sele og snor eller have adgang til en løbegård! Det er ikke forsvarligt at lade en avlskat rende frit udenfor, da den kan parre sig med katte i nabolaget, blive smittet med dødelig virus som den bringer med hjem til sine afkom, blive kørt over, stjålet, fare vildt eller meget andet uheldigt!

En kat solgt som udstillingskat, må ikke bære fejl eller mangler ved salg. Ingen opdrætter kan garantere for en kats udseende når den vokser op, derfor ligger det alene i begrebet ”udstillingskat”, at katten ikke har fejl der diskvalificere den i forhold til den gældende standard. Opdrætter vil oplyse køber om racens vigtigste kendetegn, og give sin vurdering af killingens kvalitet på salgs tidspunktet med henblik på udstilling i fremtiden. Vi henviser til den gældende FIFé standard for racen mht. udstilling.
Hvis en fejl skulle vise sig på katten (f.eks. haleknæk), inden den flytter fra opdrætter som 12 uger gammel, tilbagebetales depositum naturligvis.

Senere reklamation for skade, sket ved køber, vil blive udelukket.
Den dag hvor katten bliver overdraget til ny ejer, følger alt form for risiko og ansvar i alle henseende. Selvom katten sælges med en sundhedsattes, som er udfyldt og underskrevet af dyrlægen, bedes køber for god ordens skyld, gennemgå/inspicere katten på afhentningsdagen, da katten er købt som beset.

Skulle en avlskat solgt af DK Meldgaards, mod alle forventninger vise sig at have en arvelig sygdom, som gør at den ikke kan bruges i avl, har HCM, haleknæk, navlebrok eller er kryptorchid, tilbydes der en ny avlskat til ½ pris af købesummen.
I tilfælde af at en kat købt til opdræt, viser sig ikke at være fertil i en alder af mindst 2 år, vil der ligeledes blive tilbudt en ny avlskat til ½ pris. Ved denne garanti, skal den tiltænke avlskat være forsøgt parret mindst 3 gange med mindst 2 forskellige katte, som før har vist sig at kunne lave afkom. – Der skal være parret med mindst 4 ugers mellemrum!
Garantien er gældende fra købsdato og 2 år frem. Ved garantien skal der fremvises et dokument, skrevet og underskrevet af den veterinær som måtte have undersøgt katten for den pågældende lidelse. Garantien omfatter ikke smitsomme sygdomme, FIP eller coronavirus.

Fragt:
Vi foretrækker at møde vores killingekøbere, så vi kan lære hinanden at kende, og således at køber kommer til vores hjem for at hente killingen. Det er en tillidssag både at købe og sælge en killing, da der er mange følelser involveret. Endvidere ønsker vi at holde en god og tæt kontakt til alle vores killingekøbere, ikke mindst i tiden hvor killingen er hos os, men også løbende resten af kattens liv. Vi håber på at det nye hjem
vil informere os om kattens fysiske og psykiske udvikling, samt sende billeder, da dette er yderst vigtigt for os. Vi engageret i afkommets ve og vel, og det er endvidere vigtigt for det fremtidige opdræt, at kende til tidligere afkoms udvikling.
Vi håber selvfølgelig at køber også vil sætte pris på denne kontakt. Ud over at det betyder meget for os og vores avl, at kende til kattenes udvikling, så er det også bare så hyggeligt med en kattesnak og vi eeeeeeelsker billeder :)


Hvis det ikke er muligt for køber at komme direkte til os når katten skal afrejse til nyt hjem (hvis køber evt. rejser med fly fra udlandet), så foretrækker vi at mødes med køber i lufthavnen, så killingen ikke skal rejse alene - det vil sige at køber rejser med med katten som håndbagage.
Hvis vi må fragte killingen internationalt, anvender vi selskabet “Hecksher Linieagenturer A/S”
www.hecksher.dk eller "TRUST Forwarding" www.trustforwarding.com medminder køber har et andet ønske vedr. fragt.
Hvis killingen skal fragtes med fly alene, må vi rejse 370 km. til København lufthavn for at afsende den, og derfor er vi nød til at bede køber betale 1.200 danske kroner for vores omkostninger i den forbindelse. Hvis det er nødvendigt at vi fragter katten til lufthavnen, skal det aftales før katten reserveres, så vi kan planlægge det i forhold til vores privatliv.

Det er oftest kun ved salg af avlskatte til udlandet, at det kan komme på tale at kattene leveres i København lufthavn, ellers vil det i de fleste tilfælde være sådan at kattene hentes personligt i vores hjem. I ganske særlige tilfælde kan der også indgåes aftale om, at vi leverer killinger som er solgt til kælekatte/familiekatte, til det nye hjem. Dette skal ligeledes aftales før katten reserveres, da det ikke blot kan tages forgivet. Fragtomkostningerne dækkes af køber.

Vi har eksporteret killinger/katte til New Zealand, Færøerne, Tjekkiet, Norge, Tyskland, Sverige, Finland, Canada, U.S.A og Skotland.

Vi anbefaler at killingen/katten bliver transporteret i "Cayman/Ihdra" transport bokse. De er meget stærke og af god kvalitet og vi har brugt dem til transport mange gange gennem årene. Transport boksene er flygodkendte. Du er altid velkommen til at bede os om at købe en transportboks for dig.
Størrelserne og priserne er:

Cayman 3 transportkasseCayman 1: 50 x 33 x 32 cm. = 225 kr.
Cayman 2: 57 37 36 cm. = 300 kr.
Cayman 3: 64 x 43 x 43 cm. = 375 kr.
Ihdra 4: 71 x 50 x 51 cm. = 1.015 kr.
Ihdra 5: 82 x 57 x 60 cm. = 1.315 kr.
Ihdra 6: 93 x 65 x 68 cm. = 1.615 kr.  

 

 
 
 
 
Ønsker du at starte opdræt?
Det er et stort ansvar at være opdrætter og der er rigtig meget at sætte sig ind i. Det er ikke noget man kun gør for hyggens skyld eller for at give børnene en oplevelse!
Alle skal starte et sted og alle fortjener en chance, men det kræver arrangement og vilje! Som opdrætter er der mange ting at sætte sig ind i, og mange ting at tage stilling til.
Alt er ikke bare idyl og man vil som opdrætter møde meget modstand, og være nød til at have et fast holdepunkt.
Hvis man påtænker sig at starte opdræt af den Sibiriske kat, er det altid en god idé at starte med at have en selskabskat eller en udstationeringskat af racen, for at lære denne bedre at kende.
Det grundlæggende man bør vide, og som gør sig gældende på alle punkter inden for den Sibiriske race, er at det er en ny race, som er under opbygning, og som har en lille genpool. Dette faktum har mange følger og vil blandt andet sige, at man er nød til at samarbejde med opdrættere i andre lande, for at lave jævnlige importer, for at have så mange individer i avl som muligt, og for at lave parringer i udlandet, med henblik på at hente nyt blod ind i racen.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at anskaffe sig bare én avlshan og én avlshun, og efterfølgende lade dem parre flere gange. Inden for den Sibiriske race bør man kun lave et kuld per parringskombination, med mindre der er tale om et tidligere kuld, hvor der kun blev født én killing. Det er vigtigt at anvende så mange hankatte og hunkatte i avlen som muligt, uanset om de kun laver bare ét kuld hver, for at lave så vidt mulige varieret kombinationer. Man må tænke på racens bedste og se det hele i et langvarigt perspektiv.
Læs gerne afsnittet "At opdrætte Sibirisk kat
".

Hvis du kunne tænke dig at starte som seriøs opdrætter og købe din avlskat hos os, så hjælper vi dig naturligvis gerne godt på vej.

(TEKST AF LAILA MELDGAARD, KATTERI DK MELDGAARDS - COPYRIGHT)